DirectAdmin

Hướng dẫn tạo và restore website từ backup DirectAdmin

Việc backup website là một việc rất quan trọng để đảm bảo an toàn dữ liệu. Cũng như phòng trường hợp dữ liệu bị hack hoặc xoá nhầm dữ liệu. Khi đó những bản backup từ trước sẽ giúp ta khôi phục lại dữ liệu web. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và khôi phục backup.

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào Directadmin.

Sau đó chọn Advanced Features -> Create /Restore Backups

Sau đó sẽ hiện tại giao diện như sau:

  1. Chọn cách backup, nếu bạn muốn backup toàn bộ chọn All Domains.
    Nếu bạn muốn backup theo từng tên miền chọn Selected Domains
  2. Sau khi chọn domain muốn backup và các mục muốn backup bạn chọn create backup.
  3. Khi tạo thành công backup nếu muốn Restore chọn Restore Backup.

Sau khi chọn restore sẽ hiện lên giao diện như sau:

Bạn vui lòng chọn bản backup những gì bạn muốn khôi phục. Nếu bạn muốn khôi phục toàn bộ tài khoản, hãy bỏ chọn mọi thứ. Nếu bạn chỉ muốn khôi phục một số phần nhất định trong tài khoản của mình, bạn sẽ gạch bỏ mọi thứ khác ngoại trừ những phần bạn muốn được khôi phục.

Sau đó nhấn Restore. Có thể mất một chút thời gian tùy thuộc vào mức độ lớn của bản sao lưu của bạn.

Bài viết liên quan

Back to top button