Cloud VPS

Kiểm tra và mở khóa IP bị chặn truy cập SSH trên Ubuntu

Người dùng khi cài đặt xong Ubuntu có thể gặp sự cố khi SSH, lúc được lúc không.

Thực hiện ping/tracert đến IP máy chủ vẫn bình thường, máy chủ cũng không gặp sự cố.

Nguyên nhân rất có thể do IP đã bị fail2ban chặn truy cập trong một khoảng thời gian.

Để kiểm tra, chúng ta truy cập vào máy chủ từ console hoặc IP khác và thao tác như sau :

fail2ban-client status sshd

Kết quả kiểm tra như sau :

ban ip ssh ubuntu
ban ip ssh ubuntu

Tiếp đó, chúng ta kiểm tra xem IP của máy có nằm trong danh sách hay không.

Cách kiểm tra ip : truy cập https://showip.net/

Cuối cùng, chúng ta thực hiện gỡ IP bằng câu lệnh sau :

fail2ban-client set sshd unbanip IP

unban ip
unban ip

Thành công, IP đã có thể truy cập SSH trở lại.

Bài viết liên quan

Back to top button