Failover

Hướng dẫn đổi mật khẩu trên Failover Hosting

Khi đăng ký mới host failover, khách hàng sẽ được Tenten cung cấp thông tin quản trị của hosting.

Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, khách hàng muốn đổi sang mật khẩu mới do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Các bạn có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu bằng cách:

B1: Trên Menu, chọn “Change Password”

B2: Điền password cũ và password mới vào form thông tin => Chọn “Submit”

doi-mat-khau
đổi mật khẩu cho hosting

Bài viết liên quan

Trả lời

Back to top button