Linux

Hướng dẫn gắn IP Private trên Ubuntu tại Z.com/ Tenten

Giới thiệu chung

Khi sử dụng dịch vụ thêm địa chỉ ip cho Cloud VPS hay Cloud Server, sau khi ta đăng kí thêm số lượng IP cho một Cloud, ta tiến hành việc cấu hình gán các địa chỉ IP đó cho một VPS trong danh sách các VPS Trong trang quản trị của trang Cloud. Đối với Cloud VPS sẽ thực hiện việc mua IP và gán IP vào Cloud theo bài hướng dẫn này.

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ các bạn cấu hình IP Static trên Ubuntu thông qua Netplan và bên dưới chúng ta sẽ tìm hiểu về Netplan.

Netplan là gì?

Netplan là một giải pháp quản lý mạng trên hệ điều hành Ubuntu 17.10 và các phiên bản mới hơn. Nó cung cấp một cách dễ dàng và trực quan để cấu hình mạng cho máy tính của bạn dựa trên các tập tin YAML. Với Netplan, bạn có thể cấu hình IP, DHCP, và cấu hình tường lửa mạng trong một tập tin duy nhất, và khởi động lại dịch vụ mạng một cách đơn giản.

Các bước thực hiện cấu hình IP Private

Bước 1: Mở Port sử dụng của card mang gắn thêm

Sau khi quý khách tắt máy chủ, quý khách vui lòng truy cập vào “Network” để mua thêm IP Private tại Z.com

Ví dụ, tại đây phía kỹ thuật gắn IP Private là 10.10.0.3 vào máy chủ.

Để cài đặt card mạng có thể hoạt động, bước đầu tiên chúng ta cần mở Port. Thông thường chúng ta sẽ chọn Allow All hoặc các port cần sử dụng tuỳ nhu cầu.

Bước 2: Tạo cấu hình interface eth1:

Tạo file cấu hình của interface eth1:

nano /etc/netplan/eth1.yaml

Khai báo thông tin của IP như bên dưới:

network:
  ethernets:
    eth1:
      dhcp4: no
      addresses: [10.10.0.3/24]
  version: 2

Sau khi điều chỉnh file cấu hình để áp dụng thay đổi sử dụng lệnh:

netplan apply

kiểm tra lại interface eth1 đã nhận IP hay chưa:

Như vậy chúng ta đã hoàn thành các tao tác cấu hình IP Private mới trên Ubuntu. Chúc quý khách thao tác thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button