Cloud VPS

Hướng dẫn gắn ổ đĩa thêm cho máy chủ Linux

Gắn thêm ổ đĩa mới sẽ giúp cho khách hàng có nhu cầu lớn thoải mái hơn trong việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu.

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ gắn thêm 1 ổ SSD 50GB vào thư mục /var.

Mọi người đổi /var thành thư mục muốn thao tác nếu không phải /var, ví dụ /home.

Trước đó, chúng ta cần mua thêm ổ đĩa mới theo hướng dẫn tại đây.

Các bước thao tác gắn ổ tại Tenten.vn như sau :

Bước 1 : Kiểm tra tình trạng ổ đĩa .

df -h

kiểm tra phân vùng máy chủ
kiểm tra tình trạng ổ đĩa

Tiếp theo, kiểm tra phân vùng ổ đĩa.

fdisk -l

Chúng ta có thể thấy 2 ổ đĩa, trong đó có 1 ổ 50GB chưa được gắn.

ổ đĩa thêm chưa được gắn
kiểm tra phần vùng ổ đĩa

Bước 2 : tạo file hệ thống cho ổ đĩa mới.

/sbin/mkfs.ext4 -L /add_disk01 /dev/vdb

cài đặt rổ đĩa thêm
cài đặt ổ đĩa thêm

Bước 3 : backup dữ liệu từ thư mục /var sang ổ đĩa gắn thêm.

3.1 Khởi tạo thư mục backup

mkdir -p /var_backup

3.2 Gắn ổ đĩa thêm vào thư mục backup

mount /dev/vdb /var_backup

khởi tạo backup cho thư mục
khởi tạo thư mục backup và gắn ổ đĩa thêm vào backup.

3.3 Đồng bộ dữ liệu giữa thư mục chính và thư mục backup

rsync -avzh /var/* /var_backup

đồng bộ dữ liệu vào ổ đĩa thêm
đồng bộ dữ liệu vào ổ đĩa thêm
kiểm tra đồng bộ dữ liệu
Đồng bộ dữ liệu hoàn thành.

Sau khi đồng bộ, chúng ta thấy dữ liệu giữa 2 thư mục đã giống hệt nhau.

du -sh /* | sort -rh | head -n 10

kiểm tra đồng bộ dữ liệu
kiểm tra đồng bộ dữ liệu

Kết quả cho thấy các thư mục bên trong cũng đã giống nhau.

ls -al /var

ls -al /var_backup

dữ liệu trên 2 thư mục đã giống hệt nhau
dữ liệu trên 2 thư mục đã giống hệt nhau

Bước 4 : Gắn ổ đ vào thư mục chỉ định (/var)

4.1 Loại bỏ gắn ổ đính kèm

umount /dev/vdb

loại bỏ ổ đĩa thêm
loại bỏ ổ đĩa thêm

4.2 Xoá dữ liệu thư mục hiện tại.

Tại đây, thư mục /var là thư mục hệ thống nên bước này được tạm thời bỏ qua nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống.

nếu gắn vào /home hay các thư mục dữ liệu khác thì thực hiện thêm một bước xoá dữ liệu thư mục hiện tại giảm tải dung lượng cho máy chủ.

rm -rf /home

4.3 Cài đặt ổ đĩa thêm vào fstab.

nano /etc/fstab

gắn ổ đĩa thêm
gắn ổ đĩa thêm

Thêm dòng code dưới đây vào dưới cùng để cấu hình :

/dev/vdb /var ext4 defaults 0 1

cấu hình file fstab
cấu hình file fstab

4.4 Khởi động lại máy chủ.

reboot

4.5 Truy cập vào máy chủ và kiểm tra .

df -h

kiểm thử dữ liệu và phần vùng của ổ đĩa thêm
kiểm thử dữ liệu và phần vùng của ổ đĩa thêm

Chúng ta đã gắn ổ đĩa 50 GB SSD vào thư mục /var thành công.

Quý khách có thể đăng ký dịch vụ máy chủ ảo tại đây !

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button