Failover

Hướng dẫn sử dụng Email server trên Failover Hosting

Giống như các loại hosting khác, hosting Failover hỗ trợ quản lý email server tuy nhiên có tích hợp zimbra client – phần mềm mail tốt nhất hiện nay.

B1: Trên Menu, chọn “Email Server”

B2: Trên màn hình Email Server => Chọn “Add New”

B3: Chọn tên miền => Bấm vào “Add”. Hệ thống sẽ tự động cấu hình các thông số cho email server của bạn

giao diện tạo email server

B4: Chọn tên miền muốn tạo email server > add.

chọn tên miền tạo email

B5: Khi tạo thành công, hệ thống sẽ show giao diện như bên dưới.

tạo email thành công

Email Marketing chỉ từ 19 đồng/email cho tỷ lệ mail vào inbox lên tới 90%
Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Trả lời

Back to top button