Microsoft 365

Hướng dẫn sử dụng trang quản trị Microsoft 365

Trung tâm quản trị Microsoft 365 là một trang cổng thông tin có nhiều tính năng dành cho quản trị viên.

Trang quản trị sẽ có đường dẫn: https://admin.microsoft.com

1. Hướng dẫn truy cập vào trang quản trị

Truy cập theo đường dẫn https://admin.microsoft.com, tiến hành thao tác đăng nhập và nhập mật khẩu.

Tuy nhiên, sau khi nhập xong, tại đây ứng dụng sẽ bắt quý khách xác thực bảo mật 2 lớp (Microsoft Authenticator). Quý khách sẽ cần phải cài ứng dụng trên.

1.1 Đối với máy điện thoại hệ điều hành Android .

Truy cập vào CH Play à Tìm kiếm keyword: “Microsoft Authenticator”.

1.2 Đối với máy điện thoại hệ điều hành IOS

Truy cập vào App Store à Tìm kiếm keyword: “Microsoft Authenticator”.

Truy cập vào giao diện quản lý

Tại app Microsoft Authenticator, sẽ hiển thị ra các account member hoặc tài khoản quản trị đăng ký.

Với các ứng dụng Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing và Dynamics 365 Project Service Automation) các tính năng trên trang web này để đơn giản hóa và hợp nhất việc quản lý tài khoản người dùng, thanh toán, cấp phép, v.v.

Tài khoản Microsoft là tài khoản quản trị viên sẽ có toàn quyền quản lý mọi khía cạnh đăng ký và có thể thêm đăng ký cho Dịch vụ Microsoft Online khác. Đây được coi như tài khoản cấp cao nhất của người dùng.

Là quản trị viên của doanh nghiệp quý khách, một trong những nhiệm vụ đầu tiên của quý khách là tạo người dùng trong trung tâm quản trị Microsoft 365.

Điều này người đăng ký sẽ vào được trong hệ thống và cho phép người dùng đó được cấp phép để sử dụng dịch vụ của Office 365 như: PowerPoint, Word,…v.v.

Tài khoản quản trị sẽ bao gồm những chức năng cơ bản như: xoá, tạo mới, sửa thông tin, phân quyền sử dụng các ứng dụng…

Bài viết liên quan

Back to top button