CyberPanel

Hướng dẫn tạo Backup và Restore website trên CyberPanel

Backup dữ liệu

Đầu tiên các bạn cần đăng nhập vào trang quản trị CyberPanel, sau khi đã đăng nhập thành công, các bạn truy cập Backup => Create Backup

Backup CyberPanel

Tại giao diện tiếp theo các bạn tuy chỉnh như sau:

  • Select Website (1): Chọn website cần backup.
  • Destination (2): Nơi sẽ lưu file backup (ở đây chỉ có tùy chỉnh là lưu tại Home).
  • Create Backup (3): Tạo file backup.

Backup CyberPanel

Quá trình backup sẽ chạy như hình bên dưới.

Backup CyberPanel

Quá trinh tạo file backup nhanh hay chậm phụ thuộc vào phần dữ liệu của website mà bạn đang backup, khi tạo file backup hoàn tất bạn sẽ nhận được thông báo Completed. Tại đây sẽ được hiển thị đầy đủ các thông tin như: Tên file backup, thời gian file backup được tạo, dung lượng file backup để bạn có thể dễ dàng kiểm tra.

Đường dẫn chứa file backup sẽ lưu tại: Websites (1) => List Website (2) => File Manager (3) => Backup.

Backup CyberPanel

Tại đây có thể download về máy tính.

Restore dữ liệu từ file backup

Bước 1: Di chuyển file backup đến đường dẫn /home/backup

Trước khi thực hiện Restore thì các bạn cần thực hiện thêm một bước là di chuyển file backup đến đúng đường dẫn /home/backup mà Cyber Panel yêu cầu, vì mặc định khi tạo backup thì file sẽ được lưu tại /home/techtenten.tk/backup

mkdir /home/backup
mv /home/techtenten.tk/backup/backup-techtenten.tk-11.23.2021_11-42-05.tar.gz /home/backup/
cd /home/backup/

Chú thích lệnh:

  1. Tạo folder backup tại /home
  2. Di chuyển file backup từ /home/techtenten.tk/backup/ đến /home/backup
  3. Truy cập /home/backup để check file backup đã được di chuyển đến thành công chưa.

Restore CyberPanel

Như vậy là file backup đã được di chuyển đến /home/backup thành công.

Bước 2: Xoá website cần Restore

Đối với CyberPanel, khi bạn muốn Restore dữ liệu website thì cần xoá website khỏi panel.

Để xóa website bạn truy cập vào CyberPanel , chọn Websites (1) => Delete Website (2) => Chọn website cần xóa (3) => Delete Website (4).

Restore CyberPanel

Bước 3: Thực hiện Restore

Các bạn truy cập Backup (1) => Restore Backup (2) => Select Backup (phần này bạn chọn đúng bản backup cần thực hiện Restore) (3) => và chọn Restore (4).

Restore CyberPanel

Qúa trình Restore nhanh hay lâu phụ thuộc vào phần dữ liệu của file backup, khi nào bạn nhận được thông báo Completed là hoàn tất.

Hiện tại, Tenten đang có chương trình mua tên miền .VN chỉ từ 270k: giảm 100% phí dịch vụ + tặng 1 năm sử dụng email theo tên miền riêng + tặng .shop trị giá 890k
Nhận ưu đãi ngay

Bài viết liên quan

Back to top button