Cloud VPSCyberPanel

Hướng dẫn xử lý máy chủ cyber panel bị đầy inode 100%

Có nhiều nguyên nhân khiến inode bị đầy 100% như upload quá nhiều file, hệ thống ghi cache, session.

Để kiểm tra, ta thao tác theo hướng dẫn tại đây.

Đầu tiên, sử dụng lệnh để kiểm tra các phân vùng.

df -i

 

kiểm tra inode
kiểm tra inode

 

Tiếp theo, chạy lệnh kiểm tra thư mục chứa file trên VPS.

find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n

 

Ta có thể thấy, số lượng file / inode chủ yếu đến từ session của php5.6 với hơn 3 triệu file.

Nguyên nhân là do cyberpanel ghi nhật ký phiên php liên tục, làm đầy máy chủ.

Để xử lý, ta có thể thực hiện các phương án :

Xoá toàn bộ file của thư mục session.

rm -rf  /var/lib/lsphp/session/lsphp56/*

 

2.Trường hợp dữ liệu quá lớn, không thể dùng lệnh rm thì xoá từng file bằng lệnh find.

find /var/lib/lsphp/session/lsphp56 type f -name "sess_*" -exec rm -rf {} \;

 

xoá inode
xoá inode

Sau khi chạy lệnh, ta đợi máy chủ xử lý giảm tải bớt số lượng file, thời gian nhanh hay chậm tuỳ vào số lượng file và độ mạnh/yếu của máy chủ.

Nếu không muốn phải theo dõi liên tục, ta có thể chạy lệnh trong screen theo hướng dẫn tại đây.

Bài viết liên quan

Back to top button