Cloud VPS

Hướng dẫn tạo DKIM và SPF Cpanel

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ Hosting tại Tenten và sử dụng dịch vụ Email theo tên miền riêng trên Host, bạn sẽ cần xác thực DKIM và SPF.

Khi gửi mail, những dịch vụ cung cấp email lớn như Gmail, Outlook,…luôn đánh giá cao với các email gửi đi với tên miền đã được xác thực DKIM và SPF. Trong bài này, Tenten sẽ giải thích ý nghĩa về 2 loại xác thực này và cách kích hoạt trên dịch vụ SSD Hosting với cPanel.

SPF là gì?

SPF (Sender Policy Framework) là một loại bản ghi DNS nhằm chỉ định các máy chủ gửi mail cho phép gửi với tên miền này. Ví dụ tên miền Tenten.vn được thiết lập SPF cho IP 10.20.0.10 thì chỉ có máy chủ chứa IP 10.20.0.10 mới có thể gửi mail đi được. Việc này nhằm giúp các dịch vụ email hiểu rằng tên miền của bạn có xác thực SPF và sẽ tránh được các việc gửi mail spam, mail giả mạo.

DKIM là gì?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) là một kiểu xác thực danh tính của mail thông qua việc ký một chữ ký số vào header của mail và chữ ký số này sẽ được tự sinh ra khi gửi mail bởi các chương trình gửi mail (Mail Transfer Agent – MTA). Và bên cạnh đó, tên miền gửi mail sẽ chứa một loại mã khóa công cộng (public key) trong bản ghi DNS, và MTA của người nhận mail sẽ biên dịch ngược chữ ký số có trong mail được nhận với khóa công cộng của tên miền gửi mail đó nhằm đảm bảo đây là mail gửi từ máy chủ hợp lệ đã được xác thực

Để lấy các Record DKIM và SPF bạn cần đăng nhập vào cPanel và thao tác như sau :

Bước 1 :Tìm đến Email => Email Deliverability

Bước 2 : Chọn tên miền cần lấy DKIM và SPF => Manage

Thông tin DKIM như ảnh bên dưới vào gồm Name và Value

Thông tin SPF như ảnh bên dưới vào gồm Name và Value

Sau khi có thông tin DKIM và SPF bạn đăng nhập vào DNS domain. Sau đó tạo record TXT nhập tương ứng các thông tin trên là hoàn tất.

Bài viết liên quan

Back to top button