Reseller SSD Hosting

Hướng dẫn thay đổi IP host whm

Trên gói seo reseller của TENTEN có rất nhiều IP. Đa số khách hàng muốn host của mình khi tạo ra sẽ có IP khác nhau.

trường hợp host tạo ra có IP trùng với IP trước ta có thể sử dụng chức năng IP Manager như sau :

B1 : login WHM

B2 : tìm đến mục IP Manager => chọn tên miền cần thay đổi => change

 

B3 : lựa chọn IP phù hợp => change

Chúc Các Bạn Thành Công

Bài viết liên quan

Back to top button