Cloud VPS

Hướng dẫn thêm IP vào máy chủ window server Tenten

Để thêm Ip mới vào máy chủ Windows Server tại Tenten.vn, các bước thực hiện như sau.

  1. Thêm IP vào giao diện quản trị cloudnetvn
  2. Gắn IP vào trong máy chủ  windows server.

Chi tiết thao tác :

1.Thêm IP vào giao diện quản trị cloudnetvn

Bước 1 : Tắt / Shutdown máy chủ.

shutdown máy chủ windows server
shutdown máy chủ windows server

Bước 2 : Assigned máy chủ window vào IP trong phần network.

assgin IP
assgin IP
assgin ip
assgin ip

Bước 3 : Kiểm tra, Mở cổng kết nối cho IP mới.

check và mở port ip
check và mở port ip

2.Gắn IP vào trong máy chủ  windows server.

Bước 1 : Mở / Start lại máy chủ.

start máy chủ windows server
start máy chủ windows server

Bước 2 : Kết nối SSH / console vào máy chủ.

Hướng dẫn chi tiết kết nối bằng mobaxterm tại đây.

Hướng dẫn chi tiết kết nối bằng remote desktop connection tại đây.

kết nối vào máy chủ
kết nối vào máy chủ

Bước 3 : Cấu hình IP vào máy chủ.

truy cập vào cấu hình network
truy cập vào cấu hình network
chi tiết cấu hình
chi tiết cấu hình
cấu hình ipv4
cấu hình ipv4
điền thông tin ip mới
điền thông tin ip mới
kết nối thành công
kết nối thành công

Bước 4 : Nếu kết nối thành công mà vẫn chưa ping được IP máy chủ, thực hiện tắt firewall và kiểm tra lại.

tắt firewall
tắt firewall

Các bài hướng dẫn dịch vụ của Tenten.vn tại đây !

Bài viết liên quan

Back to top button