WordPress Hosting

Hướng dẫn thêm tên miền ( addon domain ) trên WordPress Hosting ( DirectAdmin )

Addon domain: là một loại tên miền được thêm vào hosting , có chức năng tương tự với domain chính và hoạt động hoàn toàn độc lập.

Việc sử dụng addon domain sẽ giúp chúng ta dễ dang quản lý nhiều website trên cùng một host, tiết kiệm chi phí hơn so với việc phải sử dụng một domain trên một host.

Domain nên được trỏ về Host trước, hướng dẫn mình đã nói trong bài: Cách trỏ tên miền về WordPress Hosting mới

Để truy cập vào phần quản lí Domain các bạn truy cập vào mục Domain Setup trong Account Manager

– Chọn Add New để truy cập vào giao diện Create Domain.

– Nhập tên miền muốn thêm, tùy biến dung lượng và băng thông cho hosting của tên miền này.

  • Domain: Điền Domain bạn cần thêm vào, lưu ý không điền http https hay www nhé
  • Tại mạng Bandwith  Disk Usage bạn sẽ giới hạn băng thông và dung lượng ổ đĩa bạn muốn chia cho domain mới thêm vào. Nếu bạn muốn cho phép Domain này dùng tối đa thông số của gói Host thì tick mục Same as main account
  • Tại phần Options thì các bạn sẽ có một số thiết lập như
    • Secure SSL:  Nếu bạn có nhu cầu bảo mật Domain bằng SSL và HTTPS
    • CGI Access
    • PHP Access: Nếu bạn muốn chạy PHP trên Domain này
  • Cuối cùng click Create

– Kết quả tạo thành công.

 Chú ý: Nếu bạn gặp lỗi không hiển thị chức năng Add New, có nghĩa là bạn đã hết lượt addon domain vào gói hosting của bạn, lúc này cần liên hệ với Tenten nâng cấp lên gói hosting cao hơn.

Bài viết liên quan

Back to top button