SSD Linux

Hướng dẫn truy cập vào FileZilla bằng giao thức FTP

FilleZilla là công cụ quản lý dữ liệu hỗ trợ người dùng truy cập tới máy tính (máy chủ) của bạn nhằm chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn.

FTP Accounts là tính năng cho phép quản lý các Account FTP như thêm, sửa, xóa, đổi password, cấp quota, cho từng user.
Tại đây bạn cũng sẽ thấy các Special FTP Account là các Account sẽ được hệ thống tự khởi tạo khi khởi tạo hosting. Bạn không thể thực hiện change password hay sửa, xóa các account này.

1. Hướng dẫn tạo thêm tài khoản FTP.

Bước 1: Đăng nhập Cpanel >> trong mục FILES >> click chọn FTP Accounts

FileZilla

Bước 2: Để khởi tạo account nhập các thông tin vào mục Create Account

FileZilla

Login: Tên user FTP

Password: Password cho user FTP

Directory: Thư mục của user FTP ( user FTP chỉ có thể truy nhập từ thư mục này trở xuống )

Quota: Dung lượng mà user FTP được phép sử dụng

Tại mục “Directory” bạn cần điền đúng đường dẫn Folder được cấp quyền truy cập từ Account FTP mới tạo, nếu để trống mặc định user mới khởi tạo sẽ được quyền truy cập vào thư mục Public_html.

2. Hướng dẫn truy cập FTP qua phần mềm FileZilla.

Để truy cập FTP, bạn có thể sử dụng các phần mềm khác nhau. TenTen sẽ hướng dẫn bạn truy cập FTP thông qua phần mềm FileZilla, đây là phần mềm thông dụng nhất để truy cập FTP.

Bước 1: Tải phần mềm FileZilla.

Bạn cần tải phần mềm FileZilla về máy tính cá nhân và cài đặt TẠI ĐÂY.

Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập.

Sau khi chạy phần mềm FileZilla bạn cần nhập các thông tin sau:

Host: Địa chỉ IP của server

Username: Tài khoản đăng nhập hosting hoặc tài khoản FTP tạo ở phần 1

Password: Mật khẩu đăng nhập hosting hoặc mật khẩu FTP tạo ở phần 1

Port: Mặc định là 21

Chúc các bạn thành công.

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button