Cloud VPS

Khởi Tạo Lại Máy Chủ TENTEN

Trong một số trường hợp các bạn cần cài đặt lại máy để máy chủ hoạt động như lúc mới đăng kí. Bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khởi tạo lại máy chủ từ bảng điều khiển của TENTEN

Bước 1 : đăng nhập trang quản trị máy chủ https://cloudnetvn.com/signin

Bước 2 : Chọn [Máy chủ] từ trình đơn bên trái

Bước 3 : Danh sách máy chủ sẽ được hiển thị. Click vào thẻ tên máy chủ đích.

Bước 4 : Dừng hoạt động máy chủ

Bước 5 : Click vào [Khởi tạo lại máy chủ]

Bước 6 : Chọn OS cũng như image tương ứng

Màn hình chọn image để khởi tạo lại máy chủ sẽ được hiển thị. Có thể thay đổi OS bằng cách chọn [OS] trong trường [Chọn image]. Nếu bạn chọn [Ứng dụng], bạn có thể thay đổi image ứng dụng như LAMP hoặc WordPress. Cũng có thể khởi tạo lại máy chủ từ các image đã lưu và auto backup. Nhập [Mật khẩu root] mà bạn mong muốn

Bước 7 : Sau đó các bạn khoảng vài phút để quán trình khởi tạo hoành thành.

 

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button