Gen HostingSSD Linux

Kiểm tra phiên bản PHP và extention đã cài trên website

Nhiều ứng dụng PHP có yêu cầu nhất định với phiên bản PHP và extention trong đó.

Nếu không thể truy cập trực tiếp hosting, chúng ta có thể tạo file kiểm tra trực tiếp.

Trong thư mục chứa dữ liệu website, ta tạo file info.php với nội dung như sau :

<?php
phpinfo();
?>

Tiếp theo, truy cập domain/info.php để kiểm tra.

VD :

kiểm tra php và extention
kiểm tra php và extention

Như ảnh, chúng ta có thể thấy website đang chạy PHP phiên bản 7.4.15 .

Các thông tin chi tiết về PHP và extention sẽ được ghi rõ ở phía dưới, ta có thể dùng Ctrl + F để tìm thông tin mong muốn.

Bài viết liên quan

Back to top button