id

Quy định về việc xuất hóa đơn VAT khi mua dịch vụ tại TenTen&Z.com

– Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019.

– Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

– Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

– Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-BTC ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội.

Chúng tôi rất mong Quý khách hiểu và tuân thủ một số quy định về việc xuất hóa đơn VAT khi mua dịch vụ tại TenTen&Z.com từ ngày 13/12/2021 như sau:

1. Bất kỳ dịch vụ nào được kích hoạt, gia hạn hoặc phát sinh nạp tiền Cloud VPS trong ngày nào chỉ được xuất hóa đơn VAT đúng ngày đó.

Vì vậy, ngay sau khi dịch vụ được kích hoạt, gia hạn hoặc phát sinh nạp tiền Cloud VPS, Quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ làm hợp đồng và xuất hóa đơn.
VD: Tên miền abc.vn kích hoạt ngày 13/12/2021 chỉ được xuất hóa đơn trong ngày 13/12/2021, không được xuất vào ngày/tháng/năm khác

 

2. Đối với tên miền .vn và tên miền quốc tế: Tên miền đăng ký với chủ thể nào chỉ được xuất hóa đơn cho chủ thể đó, không xuất hóa đơn cho chủ thể khác.

VD1: Tên miền abc.vn hoặc abc.com đăng ký với tên chủ thể là : Công ty Cổ phần ABC chỉ được làm xuất hóa đơn cho Công ty Cổ phần ABC, không được xuất hóa đơn cho công ty hoặc cá nhân khác
VD2: Tên miền abc.vn hoặc abc.com đăng ký với chủ thể là Nguyễn Văn A (ông A là Giám đốc Công ty Cổ phần ABC), chỉ được xuất hóa đơn cho Nguyễn Văn A, không xuất hóa đơn cho Công ty Cổ phần ABC.

Chúng tôi hoàn toàn được phép bổ sung khi có bất kỳ phát sinh nào liên quan đến việc xuất hóa đơn VAT.

Cảm ơn Quý khách!

Bài viết liên quan

Back to top button