SecureWeb

Sử dụng Email server trên Sercureweb Hosting

Giống như các loại hosting khác, hosting Sercureweb hỗ trợ quản lý email server tuy nhiên có tích hợp zimbra client – phần mềm mail tốt nhất hiện nay.

B1: Trên Menu, chọn “Email Server”

B2: Trên màn hình Email Server => Chọn “Add New”

B3: Chọn tên miền => Bấm vào “Add”. Hệ thống sẽ tự động cấu hình các thông số cho email server của bạn

add email server
add-email-server

B4: Chọn tên miền muốn tạo email server > add.

chọn tên miền tạo email

B5: Khi tạo thành công, hệ thống sẽ show giao diện như bên dưới.

tạo email thành công

Email Marketing chỉ từ 19 đồng/email cho tỷ lệ mail vào inbox lên tới 90%
Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Back to top button