Domain

Tạo trang giới thiệu domain không cần hosting

Khi bạn mới mua một tên miền và đang trong thời gian xây dựng website muốn cho khách hàng biết thời gian website có thể hoạt động hoặc muốn thông báo nội dung trên website không cần có hosting.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình trang giới thiệu cho tên miền.

Bước 1: Truy cập trang quản trị domain.tenten.vn

Coming Soon

Bước 2: Truy cập vào Website thông báo

 

Chọn Thêm

Coming Soon

Bước 3: Trong phần này các bạn có thể tạo trang để thông báo nội dung

Có 3 mẫu để các bạn lựa chọn

Coming Soon 1

Coming Soon 2

Coming Soon 3

Với Coming Soon 3 các bạn có thể chỉnh sửa Logo theo ý muốn.

Coming Soon

Chọn Lưu trang

Coming Soon

Bước 4: Sau đó các bạn quay trở lại trang domain.tenten.vn để thực hiện cấu hình DNS

Cuối cùng các bạn truy cập Website trên Google để xem nội dung vừa tạo

Coming Soon

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Back to top button