CyberPanel

Cài đặt SSL trả phí trên CyberPanel

Nếu bạn đã mua sẵn SSL cho tiên miền của mình rồi hoặc không thích SSL miễn phí vì có nhược điểm.

CyberPanel cũng hỗ trợ bạn thêm SSL trả phí này cho website.

Trên CyberPanel truy cập vào quản lý website cần cài đặt SSL từ Websites -> List Websites -> Manage

từ trang quản lý của website bạn vào Add SSL

Cài đặt SSL

Bạn sẽ thấy phần CertKey, dán cert và key tương ứng bạn nhận được khi mua SSL. Cuối cùng Save lại và truy cập kiểm tra SSL.

Nếu bạn chưa biết lựa chọn gói SSL trả phí nào phù hợp hãy tham khảo ngay SSL Sectigo chỉ từ 240k/năm tại đây

Bài viết liên quan

Back to top button