CyberPanel

Cập nhập CyberPanel lên phiên bản mới nhất

CyberPanel hiện đang được cập nhật liên tục và nâng cấp thêm rất nhiều tính năng mới. Bạn nên thường xuyên xem các thông báo về các bản cập nhật mới

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cập nhật CyberPanel nên bản mới nhất.

Kiểm tra phiên bản CyberPanel

Từ trang quản lý của CyberPanel, bạn truy cập vào phần Version Management:

Cập nhập CyberPanel

  • Current Version và Build là phiên bản hiện tại đang sử dụng.
  • Latest Version và Latest Build sẽ là phiên bản mới nhất và bạn có thể upgrade lên phiên bản này.

Cập nhập CyberPanel

Để cập nhập lên phiên bản mới nhất, bạn cần SSH vào máy chủ và chạy câu lệnh bên dưới:

sh <(curl https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh || wget -O - https://raw.githubusercontent.com/usmannasir/cyberpanel/stable/preUpgrade.sh)

Bạn cần đợi một lát sẽ có thông báo cập nhập thành công và truy cập vào panel để kiểm tra lại phiên bản.

DỊCH VỤ CLOUD SERVER TỐC ĐỘ XỬ LÝ VƯỢT TRỘI

Bài liên quan

Bài viết liên quan

Back to top button