CyberPanel

Hướng dẫn upload website có sẵn lên Cyberpanel

Từ màn hình chính của CyberPanel các Bạn vào Website => List Website => Manage

Hướng dẫn upload website có sẵn lên Cyberpanel-1

Chọn file manager

Hướng dẫn upload website có sẵn lên Cyberpanel-2

Chọn đến đường dẫn public_html => upload => chọn tệp dữ liệu cần upload => upload all

Hướng dẫn upload website có sẵn lên Cyberpanel-3

Từ màn hình chính của CyberPanel các Bạn vào Database => PHPMyadmin

Hướng dẫn upload website có sẵn lên Cyberpanel-4

Đăng nhập bằng tài khoản database

Hướng dẫn upload website có sẵn lên Cyberpanel-5

Chọn tên database => nhập => chọn tệp database tải lên => thực hiện.Hướng dẫn upload website có sẵn lên Cyberpanel-6

 

Hiện tại, Tenten đang có chương trình mua tên miền .VN chỉ từ 270k: giảm 100% phí dịch vụ + tặng 1 năm sử dụng email theo tên miền riêng + tặng .shop trị giá 890k
Nhận ưu đãi ngay

Bài viết liên quan

Back to top button