CyberPanel

Tạo SSL Let’s Encrypt miễn phí trên CyberPanel

CyberPanel sử dụng SSL miễn phí từ Let’s Encrypt. SSL này sẽ được tự động gia hạn cho website của bạn.

Tạo SSL

Hiện tại có 2 cách để bạn thêm ssl cho website:

Tạo SSL khi thêm website

SSL Let’s Encrypt

Tích vào SSL khi tạo mới một website.

Lưu ý: Hãy chắc chắn bạn đã trỏ tên miền về ip máy chủ. Nếu bạn chưa trỏ về, bạn sẽ không thể đăng ký được ssl từ Let’s Encrypt. Nhưng website vẫn được khởi tạo.

Tạo SSL cho website đã có

Trên panel quản trị của CyberPanel đi đến SSL -> Manage SSL

SSL Let’s Encrypt

Select Website: chọn domain cần cài đặt SSL miễn phí

sau đó chọn Issue SSL để tiến hành cài đặt, bạn sẽ đợi khoảng 3 phút để hoàn tất quá trình này.

Lỗi khi tạo SSL

Thường thì bạn sẽ hay gặp phải các lỗi sau:

  • Bạn chưa trỏ tên miền ( miền con ) về Máy chủ hoặc do lỗi DNS.
  • Tên miền nằm trong Blacklist của Let’s Encrypt (do spam).
  • Lỗi của CyberPanel (ít gặp, thường do update từ bản cũ lên bản mới).
Bảo mật website với SSL Sectigo giá chỉ từ 240k/năm
Nhận ưu đãi ngay

Bài viết liên quan

Back to top button