CyberPanel

Tạo website trên CyberPanel

Tạo một website là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng để chạy một trang web khi sử dụng CyperPanel.

Từ admin panel truy cập Webistes -> Create Website

Tạo website

Điền vào tất cả các trường:

  1. Select Package: Chọn package bạn muốn cấp cho trang web
  2. Select Owner: Chọn người bạn muốn cấp quyền cho quản lý trang web, mặc định admin luôn có quyền quản lý.
  3. Domain Name: Nhập vào tên miền
  4. Email: Địa chỉ Email.
  5. Select PHP: Chọn phiên bản PHP cho trang web (cái này có thể thay đổi sau).
  6. SSL: Nếu check vào phần SSL thì cyberpanel sẽ tự đăng ký SSL của Let’s Encrypt. (Bạn sẽ gặp lỗi tạo SSL nếu tên miền chưa trỏ về máy chủ)
  7. DKIM: Nếu bạn check phần này, Cyberpanel sẽ tự tạo DKIM cho email tên miền.
  8. Open_basedir: bật open_basedir để bảo vệ website tốt hơn.
Hiện tại, Tenten đang có chương trình mua tên miền .VN chỉ từ 270k: giảm 100% phí dịch vụ + tặng 1 năm sử dụng email theo tên miền riêng + tặng .shop trị giá 890k
Nhận ưu đãi ngay

Bài viết liên quan

Back to top button