Email Pro

Cấu hình Email Pro trên Outlook phiên bản 2016

Tại sao nên dùng Email Pro trên Outlook ?

EmailServer Pro tại TenTen
Với nhiều đặc điểm nổi bật mới, hệ thống Email Pro là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp.

Microsoft Outlook 2016 là một phần mềm quản lý chủ yếu như là một ứng dụng email, nó cũng bao gồm một lịch, công việc quản lý, quản lý liên lạc, ghi chú, một tạp chí và duyệt web.

Phần mềm thứ 3 này hiện hỗ trợ cho Window, Mac và các hệ điều hành dành cho điện thoại như Android, IOS Windows Phone cùng với nền tảng trên trình duyệt.

Đối với những người phải sử dụng email hằng ngày và thường xuyên, thì việc quản lý email là một phần không thể bỏ qua.

Ưu điểm khi sử dụng Outlook:

 • Sắp xếp các email, lịch, danh bạ, tác vụ và danh sách việc cần làm vào một chỗ.
 • Giao diện đơn giản phù hợp với mọi người.
 • Dễ dàng chuyển email thành tác vụ hoặc cuộc hẹn, cũng như lưu trữ thông tin về những email đã tương tác để không cần phải ghi nhớ.

Thông tin cấu hình

Cấu hình Email Pro trên Outlook phiên bản 2016
Chọn Connect Devices để kiểm tra thông tin cần cấu hình

Tìm đến mục Email Accounts trong giao diện –> Connect Devices

Cấu hình Email Pro trên Outlook phiên bản 2016
Thông tin cấu hình đầy đủ theo POP hoặc IMAP
 • Username: Tài khoản usermail cần cấu hình.
 • Password: Mật khẩu của tài khoản username.
Incoming Server: cp01hn.emailserver.net.vn

  • IMAP Port: 993 – POP3 Port: 995
Outgoing Server: cp01hn.emailserver.net.vn

  • SMTP Port: 465

Trong trường hợp bạn đã trỏ subdomain mail về server, ví dụ mail.cybermail.tk thì có thể sử dụng thông tin tương tự bên dưới:

Incoming Server: mail.cybermail.tk

  • IMAP Port: 993 – POP3 Port: 995
Outgoing Server: mail.cybermail.tk

  • SMTP Port: 465

Trong đó, cybermail.tk là tên miền quý khách cần thay đổi

Cấu hình Email Pro trên Outlook 2016

Bước 1: Chạy phần mềm Outlook 2016 từ máy tính.

Cấu hình Email Pro trên Outlook phiên bản 2016 tại TenTen
Tiến hành thêm mới tài khoản trên Outlook

Kích chọn vào mục File -> Add Account

Bước 2: Thao tác đến phần Setup.

Chọn Manual setup or additional server types –> POP or MAP.

Tại giao diện “POP and IMAP Account Settings” – Giả sử tên miền là: cybermail.tk

Cấu hình Email Pro trên Outlook phiên bản 2016
Cấu hình Email Pro trên Outlook phiên bản 2016

 

Bước 3: Cấu hình theo IMAP hoặc POP3

Chọn More Settings –> Outgoing Server.

Cấu hình Email Pro trên Outlook phiên bản 2016
Tích hợp vào “My outgoing server (SMTP) requires authentication

Sang mục Advanced, quý khách cần điền đầy đủ các thông số về POP 3 hoặc IMAP.

Cấu hình Email Pro trên Outlook phiên bản 2016
Giao diện Advance cấu hình trên Outlook 2016

Bước 4: Kiểm tra lại trên Outlook

Chọn Next –> hoặc Test Account để kiểm tra. Nếu hiển thị Status Complated là đã thành công.

Cấu hình Email Pro trên Outlook phiên bản 2016
Kiểm tra lại cấu hình trên Outlook
Cấu hình Email Pro trên Outlook phiên bản 2016
Giao diện Outlook sau khi cấu hình thành công

Chúc quý khách thao tác thành công !!

Email Marketing chỉ từ 19 đồng/email cho tỷ lệ mail vào inbox lên tới 90%
Tìm hiểu thêm

Bài viết liên quan

Back to top button