Email Pro

Hướng dẫn tạo chữ ký tự động trên webmail horde

Webmail horde trên dịch vụ email pro hỗ trợ tạo chữ ký, hỗ trợ gửi nhận email chuyên nghiệp hơn.

Để cài đặt chữ ký, chúng ta thao tác như sau :

Bước 1 : Truy cập Setting > preferences for email > Personal information.

cài đặt chữ ký webmail horde
cài đặt chữ ký webmail horde

Bước 2 : Cài đặt nội dung chữ ký trên webmail horde.

khởi tạo chữ ký horde
khởi tạo chữ ký

Khởi tạo thành công, từ giờ khi gửi email sẽ tự động có chữ ký đính kèm.

khởi tạo chữ ký thành công
khởi tạo chữ ký thành công

Các bài viết hỗ trợ dịch vụ email Pro tại đây !

Hướng dẫn sử dụng webmail horde tại Cpanel tại đây !

Bài viết liên quan

Back to top button