Email Pro

Hướng Dẫn Thay Đổi Mật Khẩu Tài Khoản Email Pro

Quý khách đang cần thay đổi mật khẩu cho tài khoản Email trên dịch vụ Email Pro. Trong bài viết này, Tenten sẽ hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản Email Pro.

Quý khách lưu ý! Nếu Quý khách quên mật khẩu user, vui lòng liên hệ với quản trị viên để được thay đổi. Mật khẩu tạo nên có hơn 8 ký tự, bao gồm số, chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt.

Quý khách tham khảo hướng dẫn trực tiếp từ Cpanel tại đây.

Cách 1: Thay đổi mật khẩu qua Cpanel ( Dành cho quản trị viên )

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị Email

Quý khách sử dụng thông tin đăng nhập được gửi về Email đăng ký dịch vụ để truy cập trang quản trị mail.

Bước 2: Đăng nhập Email Accounts

Bước 3: Chọn Tài khoản -> Manage

Bước 4: Nhập mật khẩu mới

Quý khách nhập mật khẩu mới trong New Password

Bước 5: Chọn Update Email Settings để hoàn tất.

Cách 2: Thay đổi mật khẩu qua Webmail

Bước 1: Quý khách đăng nhập webmail qua link webmail.tenmien

Nếu Quý khách đăng nhập lần đầu sẽ hiển thị ra giao diện Webmail Home.

Nếu Quý khách đang ở trong giao diện Webmail, Quý khách chọn giao diện Webmail Home để quay về giao diện thiết lập.

Giao diện webmail Roundcube
Giao diện webmail Roundcube
Giao diện webmail Horde

Sau khi quay trở lại giao diện Webmail Home, Quý khách chọn mục Edit Your Settings -> Password & Security

Bước 2: Nhập mật khẩu mới và lưu lại để hoàn tất.

Như vậy, Tenten đã hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản Email Pro.

Quý khách có thể tham khảo thêm hướng dẫn tại đây.

Chúc Quý khách thành công!!

Bài viết liên quan

Back to top button