Cloud VPS

Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 18.04 lên Ubuntu 20.04

1. Giới Thiệu

Trong quá trình sử dụng bất kể hệ điều hành nào thì chúng ta cũng nên thường xuyên nâng cấp lên phiên bản mới, không nhất thiết phải là phiên bản mới nhất nhưng các bạn cũng đừng sử dụng các phiên bản quá cũ. Bởi vì việc này rất kém bảo mật và cũng an toàn cho dữ liệu của chúng ta.

Tương tự với hệ điều hành Ubuntu cũng vậy, Ubuntu 18 đã được ra mắt được gần 4 năm rồi nên chúng ta cần nâng cấp Ubuntu 18.04 lên Ubuntu 20.04 nếu muốn sử dụng về lâu về dài.

2. Hướng dẫn nâng cấp Ubuntu 20

Hướng dẫn thực hiện nâng cấp Ubuntu 18.04 lên Ubuntu 20.04

Để nâng cấp lên Ubuntu 20.04 LTS ta thực hiện 5 bước sau đây.

Bước 1:   Kiểm tra phiên bản Ubuntu

Chúng ta sử dụng Lệnh sau để kiểm tra phiên bản Ubuntu

cat /etc/lsb-release

Kết quả của lệnh như sau:

Bước 2: Cài đặt tất cả các bản cập nhật của các gói đã cài đặt

Chúng ta tiếp tục sử dụng hai lệnh sau để cài đặt tất cả các bản cập nhật của các gói đã cài đặt:

apt update
apt upgrade -y

Sau khi Update và Upgrade apt hoàn tất, Thì reboot lại server bằng lệnh:

reboot

Bước 3: Loại bỏ Kernel không sử dụng và cài đặt ‘update-manager-core’

Sau khi máy chủ Ubuntu 18 của chúng ta đã được khởi động lại thì chúng ta cần loại bỏ các Kernel không sử dụng để giải phóng phân vùng /boot, chúng ta chỉ cần chạy lệnh bên dưới:

apt --purge autoremove

Ở một số hệ thống thì lệnh này sẽ loại bỏ các Kernel không sử dụng như hình ảnh trên.

Chúng ta tiếp tục thực thi lệnh sau để cài đặt “update-manager-core“, lệnh này chỉ dùng để đảm bảo rằng máy chủ của bạn được cài đặt gói này. Nhưng trong hầu hết các trường hợp thì gói này đã được cài đặt sẵn trên hệ thống:

apt install update-manager-core -y

Ở hệ thống mình thì 2 lệnh này sẽ không có tác dụng.

Bước 4: Tiến trình nâng cấp lên Ubuntu 20.04 LTS

Bắt đầu tiến trình nâng cấp Ubuntu 18.04 LTS lên Ubuntu 20.04 LTS (upgrade ubuntu20)

Chúng ta sẽ sử dụng lệnh sau để bắt đầu tiến trình nâng cấp Ubuntu 18.04 LTS lên Ubuntu 20.04 LTS

do-release-upgrade

Khi tiến trình chạy hoàn tất thì các bạn cần phải khởi động lại máy chủ Ubuntu 1 lần nữa. Sau khi khởi động lại bạn có thể thấy thông tin khi chúng ta SSH vào là Ubuntu 20.04.

Quá trình Upgrade từ Ubuntu 18.04 lên Ubuntu 20.04 hoàn tất, Chúc các bạn thành công !

Bài viết liên quan

Back to top button